TƯ VẤN GPHONE HÀ NỘI: 0942 489 689 - 0944.128.338 - 0942 489 689
STT Sim Gphone Mạng Giá bán Tính năng Cam kết cước
1 (024) 3990 1378 GPhone 1.200.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
2 (024) 8582 1338 GPhone 1.200.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
3 (024) 3997 5058 GPhone 1.200.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
4 (024) 8588 5358 GPhone 1.200.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
5 (024) 8582 3236 GPhone 1.200.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
6 (0243) 999 1993 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
7 (0243) 999 1995 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
9 (024) 3999 3995 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
10 (024) 3993 3866 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
11 (024) 3998 8966 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
12 (024) 3993 3818 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
13 (024) 3995 5898 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
14 (024) 3991 1288 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
15 (024) 3995 5688 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
16 (024) 3994 5959 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
17 (024) 3997 5959 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
18 (024) 3994 6969 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
19 (024) 3992 7799 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
20 (024) 8585 8583 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
21 (024) 3996 6226 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
22 (024) 3992 8118 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
23 (024) 3993 3818 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
24 (024) 3995 5898 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
25 (024) 3999 1313 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
26 (024)39 928 958 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
27 (024) 3996 1518 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
28 (024) 3996 1819 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
29 (024) 3996 1619 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
30 (024) 3991 1369 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
31 (024) 3995 1369 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
32 (024) 3996 2269 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
33 (024) 3996 1169 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
34 (024) 3999 5958 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
35 (024) 3998 8626 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
36 (024) 3992 2838 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
37 (024) 3997 7699 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
38 (024) 3999 5659 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
39 (024) 3992 2858 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
40 (024) 3996 7996 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
41 (024) 3991 9686 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
42 (024) 3992 1686 GPhone 1.500.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
43 (024) 3910 8866 GPhone 2.900.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
44 (024) 3914 8866 GPhone 2.900.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
45 (024) 3902 8866 GPhone 2.900.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
46 (024) 3903 8866 GPhone 2.900.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
47 (024) 3904 8866 GPhone 2.900.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
48 (024) 3905 8866 GPhone 2.900.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
49 (024) 3916 8686 GPhone 3.900.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
50 (024)85 888 444 GPhone 9.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
51 (024)39 192 192 GPhone 9.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 11 tháng
52 (024)39 197 197 GPhone 15.000.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
53 (024)39 16 6789 GPhone 15.000.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
54 (024)39 12 6789 GPhone 15.000.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
55 (024)39 18 6789 GPhone 15.000.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
56 (024)39 12 3333 GPhone 20.000.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
57 (024)39 91 7777 GPhone 20.000.000 Sim gphone lắp di động Không cam kết
58 (024) 3392 5555 ĐTCĐ 10.000.000 Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 10 tháng
59 (024)32 252 252 ĐTCĐ 10.000.000 Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 10 tháng
60 (024)32 008 008 ĐTCĐ 10.000.000 Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 10 tháng
61 (024)32 383 383 ĐTCĐ 10.000.000 Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 10 tháng
62 (024)35 111 444 ĐTCĐ 10.000.000 Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 10 tháng
63 (024)32 222 444 ĐTCĐ 10.000.000 Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 10 tháng
64 (024)32 333 444 ĐTCĐ 10.000.000 Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 10 tháng
65 (024)36 626 626 ĐTCĐ 10.000.000 Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 10 tháng
66 (0243) 396 6868 ĐTCĐ 10.000.000 Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 300k tháng x 10 tháng
67 (024) 3352 9999 ĐTCĐ 49.000.000 Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Không cam kết, số đẹp
68 (024) 3398 9999 ĐTCĐ 59.000.000 Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Không cam kết, số đẹp
DANH SÁCH SỐ GPHONE HÀ NỘI ĐẸP - CAM KẾT CƯỚC SỬ DỤNG
STT Sim Gphone Mạng Giá bán Tính năng Cam kết cước
1 (024) 3917 2666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
2 (024) 3914 2666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
3 (024) 3914 3666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
4 (024) 3913 4666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
5 (024) 3904 9666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
6 (024) 3904 7666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
7 (024) 3990 3666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
8 (024) 3997 4666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
9 (024) 3994 7666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
10 (024) 3995 4666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
11 (024) 3998 7666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
12 (024) 3919 4666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
13 (024) 8587 0666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
14 (024) 3901 4666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
15 (024) 3902 7666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
16 (024) 3904 2666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
17 (024) 3905 4666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
18 (024) 3914 9666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
19 (024) 3917 4666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
20 (024) 3917 0666 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
21 (024) 3916 1555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
22 (024) 3914 1555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
23 (024) 3913 9555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
24 (024) 3991 6555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
25 (024) 3919 2555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
26 (024) 3916 2555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
27 (024) 3919 8555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
28 (024) 3918 9555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
29 (024) 3918 1555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
30 (024) 3918 2555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
31 (024) 3918 3555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
32 (024) 3916 3555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
33 (024) 3913 2555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
34 (024) 3912 9555 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
35 (024) 3918 5333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
36 (024) 3918 6333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
37 (024) 3918 2333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
38 (024) 3918 9333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
39 (024) 3915 1333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
40 (024) 3916 9333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
41 (024) 3915 6333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
42 (024) 3913 6333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
43 (024) 3913 5333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
44 (024) 3912 8333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
45 (024) 3915 9333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
46 (024) 3914 1333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
47 (024) 3914 6333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
48 (024) 3914 5333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
49 (024) 3915 2333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
50 (024) 3915 8333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
51 (024) 3915 5333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
52 (024) 3913 8333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
53 (024) 3919 9333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
54 (024) 3919 6333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
55 (024) 3919 2333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
56 (024) 3918 8333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
57 (024) 3919 8333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
58 (024) 3919 7333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
59 (024) 3913 9333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
60 (024) 3912 9333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
61 (024) 3912 2333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
62 (024) 3913 1333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
63 (024) 3912 6333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
64 (024) 3916 1333 GPhone 2.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 12 tháng
65 (024) 3999 5858 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
66 (024) 3999 6060 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
67 (024) 3999 5050 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
68 (024) 3999 5151 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
69 (024) 3999 3636 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
70 (024) 3999 6161 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
71 (024) 3999 6262 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
72 (024) 3999 0808 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
73 (024) 3999 4040 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
74 (024) 3999 6565 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
75 (024) 3999 9494 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
76 (024) 3999 1212 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
77 (024) 3999 4545 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
78 (024) 3999 2020 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
79 (024) 3999 4646 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
80 (024) 3999 5454 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
81 (024) 3999 8787 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
82 (024) 3999 9797 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
83 (024) 3999 6767 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
84 (024) 3999 7272 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
85 (024) 3999 3030 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
86 (024) 3999 7070 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
87 (024) 3999 2525 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
88 (024) 3901 8383 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
89 (024) 3914 8899 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
90 (024) 3916 3366 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
91 (024) 3916 2929 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
92 (024) 3913 3838 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
93 (024) 3916 9966 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
94 (024) 3913 9966 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
95 (024) 3919 9191 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
96 (024) 3919 1234 GPhone 2.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 300k tháng x 12 tháng
97 (024) 3901 3999 GPhone 3.500.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 200k tháng x 10 tháng
98 (024) 3903 4444 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
99 (024) 3905 4444 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
100 (024) 3912 4444 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
101 (024) 3901 4444 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
102 (024) 3913 4444 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
103 (024) 3910 4444 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
104 (024) 3997 4444 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
105 (024) 8582 4444 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
106 (024) 3902 4444 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
107 (024)39 148 148 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
108 (024)39 143 143 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
109 (024)39 146 146 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
110 (024)39 163 163 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
111 (024)39 142 142 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
112 (024)39 144 144 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
113 (024)39 132 132 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
114 (024)39 103 103 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
115 (024)39 109 109 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
116 (024)39 107 107 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
117 (024)39 11 00 77 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
118 (024)39 11 00 22 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
119 (024)39 104 104 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
120 (024)39 041 041 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
121 (024)39 931 931 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
122 (024)39 943 943 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
123 (024)39 908 908 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
124 (024)39 913 913 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
125 (024)39 903 903 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
126 (024)39 960 960 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
127 (024)39 905 905 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
128 (024)39 907 907 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
129 (024)39 974 974 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
130 (024)39 971 971 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
131 (024)39 975 975 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
132 (024)39 970 970 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
133 (024)39 967 967 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
134 (024)39 946 946 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
135 (024)39 947 947 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
136 (024)39 930 930 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
137 (024)39 963 963 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
138 (024)39 964 964 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
139 (024)39 948 948 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
140 (024)39 953 953 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
141 (024)39 952 952 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
142 (024)39 957 957 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
143 (024)39 954 954 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
144 (024)39 976 976 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
145 (024)39 987 987 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
146 (024)39 940 940 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
147 (024)39 927 927 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
148 (024)85 824 824 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
149 (024)39 048 048 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
150 (024)39 170 170 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
151 (024)39 175 175 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
152 (024)39 173 173 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
154 (024)39 013 013 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
155 (024)39 014 014 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
156 (024)39 034 034 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
157 (024)39 037 037 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
158 (024)39 044 044 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
159 (024)39 021 021 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
160 (024)39 046 046 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
161 (024)39 031 031 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
162 (024)39 035 035 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
163 (024)39 027 027 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
164 (024)39 030 030 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
165 (024)39 017 017 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
166 (024)39 032 032 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
167 (024)39 052 052 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
168 (024)39 047 047 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
169 (024)39 054 054 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
170 (024)39 049 049 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
171 (024)39 045 045 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
172 (024)39 053 053 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
173 (024)39 042 042 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
174 (024)39 057 057 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
175 (024)39 065 065 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
176 (024)39 127 127 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
177 (024)39 137 137 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
178 (024)39 130 130 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
179 (024)39 149 149 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
180 (024)39 157 157 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
181 (024)39 153 153 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
182 (024)39 145 145 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
183 (024)39 177 177 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
184 (024)39 184 184 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
185 (024)39 187 187 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
186 (024)39 194 194 GPhone 6.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 400k tháng x 12 tháng
187 (024) 3912 3912 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
188 (024) 3910 3910 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
189 (024) 3905 3905 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
190 (024) 3994 3994 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
191 (024) 3918 3918 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
192 (024) 3917 3917 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
193 (024) 8587 8587 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
194 (024) 3915 3915 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
195 (024) 3901 3901 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
196 (024) 3902 3902 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
197 (024) 3906 3906 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
198 (024) 3913 3913 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
199 (024) 3916 3916 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
200 (024) 3914 3914 GPhone 10.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1000k tháng x 12 tháng
201 (024) 390 44444 GPhone 15.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1500k tháng x 18 tháng
202 (024) 391 44444 GPhone 15.000.000 Sim gphone lắp di động Cam kết 1500k tháng x 18 tháng

Avio A27 | Điện Thoại Gphone Di Động Avio A27 2 Sim 2 Sóng Online

Xin giới thiệu tới quý khách hàng máy gphone di động Avio A27 đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Gphone Vnpt ra đời từ đầu năm 2009 và được đông đảo khách hàng đón nhận, sử dụng cho tới ngày nay.

Chuyển Đổi Sim GPhone STK Lắp Máy Bàn, Máy Avio A27 Sang Lắp Di Động

Sim Gphone đang được xem là một sản phẩm rất có lợi và cực kì cần thiết cho các tổ chức, công ty, doanh nghiệp trong cả nước. Khi bị mất sim, mất máy thì quý khách chắc hẳn cần dịch vụ làm lại sim gphone uy tín, nhanh chóng để tiếp tục công việc của mình.

Chuyên Mua Bán, Trao Đổi Sim GPhone VNPT Đồng Nai, Sim GPhone Nano

Bán sim trắng Gphone đời đầu tại Đồng Nai và các tỉnh miền trung, miền nam, mới tinh nguyên vỉ giá 850 K/ 1 sim ( sim dùng được cho các loại máy di động phổ biến nhất hiện nay, có sẵn nano sim, micro sim nên lắp iphone, samsung, sony, lg..HTC...) đều ok hết.

Địa Chỉ Bán Sim Gphone VNPT Giá Rẻ, Số Sim Gphone Lắp Di Động

Mạng điện thoại cố định không dây Gphone là dịch vụ đáng tự hào của VNPT bởi dịch vụ này mang đến lợi ích thiết thực và tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho nhiều đối tượng khách hàng.

Điện Thoại Cố Định Không Dây Gphone VNPT Dạng Dùng Sim Lắp Di Động

GPhone là điện thoại cố định không dây do VNPT TP.Hồ Chí Minh cung cấp. Đây là điện thoại được cung cấp tại các khu vực có vùng phủ sóng của mạng di động Vinaphone trên hạ tầng GSM.

ETS3023+ | Máy Gphone Để Bàn Huwaei ETS3023+ Giá Rẻ Dùng Sim STK

Xin gửi tới quý khách hàng mẫu máy gphone để bàn lắp sim gphone sử dụng mọi chức năng nghe, gọi, nhắn tin như bình thường. Máy điện thoại bàn sử dụng sim gphone hay còn gọi là điện thoại không dây gphone vnpt.

Sim Gphone VNPT Đời Đầu Lắp ĐTDĐ, Sử Dụng Toàn Quốc, Số Đẹp Giá Rẻ

Cước gọi nội mạng của mạng điện thoại Gphone của VNPT tính theo từng phút, mỗi phút là 200 đồng. Đối với cước gọi ngoại mạng Gphone của VNPT thì cước gọi tính theo giây với 6 giây đầu tiên có mức phí riêng, sau đó từng mỗi giây được tính riêng.

Sim Gphone VNPT Là Gì? Giới Thiệu Điện Thoại Cố Định Không Dây Gphone

Gphone là gói dịch vụ thuê bao mạng điện thoại của nhà mạng VNPT dành cho điện thoại cố định nhưng không cần sử dụng đến dây cáp nối thiết bị điện thoại.

Sim Gphone VNPT Lắp Mọi Điện Thoại Di Động, Có Sẵn Sim Nano, Micro

Gphone là hình thức dạng sim của điện thoại bàn, co thể lắp vào điện thoại di động và có đủ hết các chức năng của sim di động thông thường.

Sim Nano Gphone, Sim Micro Gphone Mạch Nhỏ Lắp Mọi Điện Thoại Di Động

Sim phôi trắng Gphone là loại sim có tính năng add số điện thoại có sẵn và có thể dùng cho nhiều loại điện thoại khác nhau.

Tại Sao Nên Sử Dụng Sim Gphone? Lợi Ích Số Gphone Mang Lại!!!

Ngay từ khi ra mắt, dịch mạng điện thoại cố định không dây Gphone đã được người sử dụng quan tâm và ưa chuộng sử dụng. Cho đến nay, dịch vụ điện thoại cố định không dây Gphone của VNPT đã phát triển hệ thống chi nhánh trên toàn quốc với nhiều ưu đãi, khuyến mãi đặc biệt.

Ưu Điểm, Lợi Ích Khi Sử Dụng Sim Gphone VNPT Mang Lại Cực Ký Lớn

Sim Gphone là loại Sim sử dụng cho mạng điện thoại cố định không dây do nhà mạng VNPT phát hành. Loại thuê bao này ứng dụng công nghệ GSM và nhà mạng VNPT là hãng tiên phong đem công nghệ này đến Việt Nam.
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn tại Hà Nội

O919 889 948

O913 807 700

 

Tư vấn tại TP.HCM

O917 136 368

O942 489 689

Facebook Fanpage
 

 
Video hướng dẫn

vnpt

vnpt