Khuyến mại đăng ký sử dụng dịch vụ số gphone vnpt hà nội giá siêu rẻ. Dịch vụ gphone không dây là điện thoại đầu số cố định được sử dụng như sim di động vinaphone và sử dụng sóng vinaphone, vì vậy khi sử dụng dịch vụ này quý khách có thể di chuyển đi toàn quốc mà vẫn có thể nghe gọi và nhắn tin được như bình thường.

DANH SÁCH BẢNG SỐ GPHONE VÀ ĐTCĐ HIỆN CÒN

STT Số Sim GPhone Mạng Giá bán Tính năng Cam kết cước

Tư Vấn GPhone Hà Nội:

O94 2277 666 - O944 12 8338

Zalo: 0944128338

1 024 3992 9992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
2 024 3998 3338 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
3 024 3993 9969 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
4 024 3998 6698 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
5 024 3998 8838 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
6 024 3998 2829 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
7 024 3998 2838 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
8 024 3995 9668 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
9 024 3998 3989 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
10 024 3991 2868 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
11 024 3997 5886 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
12 024 3991 8368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
13 024 3997 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
14 024 3992 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
15 024 8589 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
16 024 8585 5669 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
17 0243 9919 886 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
18 024 3913 6669 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
19 0243 918 3899 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
20 0243 918 5689 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
21 024 3991 5991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
22 024 3991 7991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
23 024 3991 8991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
24 024 3992 7992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
25 024 3999 1858 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
26 024 3991 3839 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
27 024 3996 5368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
28 024 3995 9368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
29 024 3992 5368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
30 024 3999 5958 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
31 02485 886 369 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
32 02485 886 989 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
33 024 8585 5589 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
34 024 3996 1102 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
35 0243 991 1929 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
36 0243 991 1990 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
37 0243 991 1992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
38 0243 991 1995 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
39 0243 991 1996 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
40 0243 991 1997 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
41 024 3917 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
42 024 3991 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
43 024 3995 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
44 024 3996 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
45 024 3997 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
46 024 3991 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
47 024 3992 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
48 024 3996 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
49 024 3997 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
50 024 3998 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
51 0243 9999 190 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
52 0243 9999 192 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
53 0243 9999 193 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
54 0243 9999 194 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
55 0243 9999 225 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
56 0243 9999 233 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
57 0243 9999 226 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
58 0243 9999 238 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
59 0243 9999 239 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
60 0243 9999 665 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
61 0243 9999 822 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
62 0243 9999 335 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
63 0243 9999 356 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
64 0243 9999 358 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
65 0243 9999 359 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
66 0243 9999 256 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
67 0243 9999 257 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
68 0243 9999 258 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
69 024 3995 1369 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
70 024 3995 4995 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
71 024 3996 3997 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
72 024 3997 3998 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
73 02439 123 989 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
74 02485 883 889 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
75 02485 885 889 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
76 024 8586 1166 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
77 0243 915 8998 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
78 02439 168 968 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
79 024 8588 9229 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
80 024 3997 3993 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
81 024 3998 2992 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
82 024 3997 9292 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
83 024 3990 3663 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
84 024 3992 3663 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
85 024 3990 6336 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
86 024 3992 7997 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
87 024 8588 7997 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
88 024 3990 0990 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
89 024 3996 3336 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
90 02485 883 993 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
91 024 3996 2996 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
92 024 3997 9191 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
93 024 3993 6993 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
94 024 3997 9889 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
95 024 3996 8228 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
96 024 3992 9559 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
97 024 3998 3883 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
98 024 399 01368 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
99 0243 913 8338 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
100 024 3993 9779 GPhone 3.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
101 024 8585 2992 GPhone 3.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
102 024 8585 2882 GPhone 3.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
103 024 8585 9779 GPhone 3.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
104 02439 198 199 GPhone 3.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
105 024 8585 6556 GPhone 3.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
106 02439 013 999 GPhone 4.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
107 0243 360 8668 GPhone 5.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
108 0243 912 6886 GPhone 5.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
109 0243 995 6688 GPhone 8.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
110 02485 888 444 GPhone 8.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
111 0243 91 45678 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
112 02439 197 197 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
113 0243 912 6789 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
114 0243 918 6789 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết

DANH SÁCH SỐ CÓ DÂY VNPT HÀ NỘI

O942277666 - O944128338

Zalo: 0944128338

1 02438 236 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây Ck 200K tháng x 10 tháng
2 02433 123 888 ĐTCĐ 4.500.000 đ Số cố định có dây Ck 200K tháng x 12 tháng
3 0243 3663 888 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây Ck 200K tháng x 12 tháng
4 0243 8332 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây Ck 200K tháng x 12 tháng
5 0243 3916 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây Ck 200K tháng x 12 tháng
6 02439 303 888 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây Ck 200K tháng x 12 tháng
7 02437 338 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây Ck 200K tháng x 12 tháng
8 02438 311 666 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây Ck 200K tháng x 12 tháng
9 02433 281 888 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây Ck 200K tháng x 12 tháng
10 02437 833 888 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây Ck 200K tháng x 12 tháng
11 02435 823 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây Ck 200K tháng x 12 tháng
12 0243 518 2222 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây Ck 400K tháng x 12 tháng
13 0243 930 3333 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây Ck 400K tháng x 12 tháng
14 0243 576 5555 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây Ck 400K tháng x 12 tháng
15 0243 747 3333 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây Ck 400K tháng x 12 tháng
16 0243 526 6789 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây Ck 400K tháng x 12 tháng
17 02438 586 586 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây Ck 400K tháng x 12 tháng
18 0243 972 6789 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây Ck 400K tháng x 12 tháng
19 02432 959 959 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây Ck 400K tháng x 12 tháng
20 024 3321 3333 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây Ck 400K tháng x 12 tháng
21 024 3352 3333 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây Ck 400K tháng x 12 tháng
22 02435 522 522 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây Ck 400K tháng x 12 tháng
23 02437 656 656 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây Ck 400K tháng x 12 tháng
24 02439 606 606 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây Ck 400K tháng x 12 tháng
25 02432 383 383 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Ck 400K tháng x 2 tháng
26 0243 396 6868 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Ck 300K tháng x 2 tháng
27 0243 352 9999 ĐTCĐ 39.000.000 đ Số cố định có dây Không cam kết
28 024 9999 9999 ĐTCĐ 1.8 tỷ Số cố định có dây Gtel Không cam kết

Thủ tục và giấy tờ để đăng ký mua sim Gphone vnpt Hà Nội

- Đối với cá nhân chỉ cần có GPKD chụp hình gửi qua zalo và thông tin địa chỉ báo cước ở Hà Nội + số điện thoại di động liên hệ.

- Đối với doanh nghiệp cần có GPKD photo và hợp đồng đóng mộc, chữ ký người đại diện + địa chỉ báo cước + số di động báo cước.

- Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, sẽ được vào tên chính chủ trước khi đi giao sim để quý khách hàng yên tâm.

Thời gian giao sim gphone Vnpt tại Hà Nội sau khi đặt mua

- Quý khách hàng lựa chọn được số gphone ứng ý, gửi giấy tờ để chúng tôi vào tên chính chủ sau đó sẽ giao tại nơi trong thời gian sớm nhất 1h-2h.

- Thời gian giao có thể theo hẹn của của khách hàng sao cho đảm bảo công việc thuận lợi nhất.

==> Tặng ngay phôi sim di động gphone lắp mọi máy điện thoại khi lựa chọn số theo danh sách trên. Hỗ trợ sang tên chính chủ miễn phí sau đó mới đi giao sim để đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Mọi nhu cầu quý bạn và các vị vui lòng liên hệ O948 483 668 hoặc O917 136 368 để được hỗ trợ. 

 

Avio A27 | Điện Thoại Gphone Di Động Avio A27 2 Sim 2 Sóng Online

Xin giới thiệu tới quý khách hàng máy gphone di động Avio A27 đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Gphone Vnpt ra đời từ đầu năm 2009 và được đông đảo khách hàng đón nhận, sử dụng cho tới ngày nay.

Chuyển Đổi Sim GPhone STK Lắp Máy Bàn, Máy Avio A27 Sang Lắp Di Động

Sim Gphone đang được xem là một sản phẩm rất có lợi và cực kì cần thiết cho các tổ chức, công ty, doanh nghiệp trong cả nước. Khi bị mất sim, mất máy thì quý khách chắc hẳn cần dịch vụ làm lại sim gphone uy tín, nhanh chóng để tiếp tục công việc của mình.

Chuyên Mua Bán, Trao Đổi Sim GPhone VNPT Đồng Nai, Sim GPhone Nano

Bán sim trắng Gphone đời đầu tại Đồng Nai và các tỉnh miền trung, miền nam, mới tinh nguyên vỉ giá 850 K/ 1 sim ( sim dùng được cho các loại máy di động phổ biến nhất hiện nay, có sẵn nano sim, micro sim nên lắp iphone, samsung, sony, lg..HTC...) đều ok hết.

Địa Chỉ Bán Sim Gphone VNPT Giá Rẻ, Số Sim Gphone Lắp Di Động

Mạng điện thoại cố định không dây Gphone là dịch vụ đáng tự hào của VNPT bởi dịch vụ này mang đến lợi ích thiết thực và tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho nhiều đối tượng khách hàng.

Điện Thoại Cố Định Không Dây Gphone VNPT Dạng Dùng Sim Lắp Di Động

GPhone là điện thoại cố định không dây do VNPT TP.Hồ Chí Minh cung cấp. Đây là điện thoại được cung cấp tại các khu vực có vùng phủ sóng của mạng di động Vinaphone trên hạ tầng GSM.

ETS3023+ | Máy Gphone Để Bàn Huwaei ETS3023+ Giá Rẻ Dùng Sim STK

Xin gửi tới quý khách hàng mẫu máy gphone để bàn lắp sim gphone sử dụng mọi chức năng nghe, gọi, nhắn tin như bình thường. Máy điện thoại bàn sử dụng sim gphone hay còn gọi là điện thoại không dây gphone vnpt.

Sim Gphone VNPT Đời Đầu Lắp ĐTDĐ, Sử Dụng Toàn Quốc, Số Đẹp Giá Rẻ

Cước gọi nội mạng của mạng điện thoại Gphone của VNPT tính theo từng phút, mỗi phút là 200 đồng. Đối với cước gọi ngoại mạng Gphone của VNPT thì cước gọi tính theo giây với 6 giây đầu tiên có mức phí riêng, sau đó từng mỗi giây được tính riêng.

Sim Gphone VNPT Là Gì? Giới Thiệu Điện Thoại Cố Định Không Dây Gphone

Gphone là gói dịch vụ thuê bao mạng điện thoại của nhà mạng VNPT dành cho điện thoại cố định nhưng không cần sử dụng đến dây cáp nối thiết bị điện thoại.

Sim Gphone VNPT Lắp Mọi Điện Thoại Di Động, Có Sẵn Sim Nano, Micro

Gphone là hình thức dạng sim của điện thoại bàn, co thể lắp vào điện thoại di động và có đủ hết các chức năng của sim di động thông thường.

Sim Nano Gphone, Sim Micro Gphone Mạch Nhỏ Lắp Mọi Điện Thoại Di Động

Sim phôi trắng Gphone là loại sim có tính năng add số điện thoại có sẵn và có thể dùng cho nhiều loại điện thoại khác nhau.

Tại Sao Nên Sử Dụng Sim Gphone? Lợi Ích Số Gphone Mang Lại!!!

Ngay từ khi ra mắt, dịch mạng điện thoại cố định không dây Gphone đã được người sử dụng quan tâm và ưa chuộng sử dụng. Cho đến nay, dịch vụ điện thoại cố định không dây Gphone của VNPT đã phát triển hệ thống chi nhánh trên toàn quốc với nhiều ưu đãi, khuyến mãi đặc biệt.

Ưu Điểm, Lợi Ích Khi Sử Dụng Sim Gphone VNPT Mang Lại Cực Ký Lớn

Sim Gphone là loại Sim sử dụng cho mạng điện thoại cố định không dây do nhà mạng VNPT phát hành. Loại thuê bao này ứng dụng công nghệ GSM và nhà mạng VNPT là hãng tiên phong đem công nghệ này đến Việt Nam.
TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ LẮP MỚI VNPT

O942.489.689

O917.136.368

O948.483.668

---------

- Quý khách chỉ cần nhắn tin Tên và Địa chỉ lắp đặt đến số 0944 12 8338 sẽ được gọi lại tư vấn sau 5 phút.

- Chúng tôi chỉ hỗ trợ đăng ký lắp đặt mới, mọi nhu cầu báo hỏng, hỗ trợ kỹ thuật vui lòng gọi phía dưới.

BÁO HƯ, BẢO HỎNG DỊCH VỤ VNPT

Hà Nội: 024.800.126

TPHCM: 028.800.126

KHUYẾN MÃI CẬP NHẬT MỚI NHẤT
ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG WIFI VNPT

vnpt

vnpt

LIÊN KẾT BẠN NÊN XEM

Máy gphone để bàn

Phôi sim trắng gphone