Khuyến mại đăng ký sử dụng dịch vụ số gphone vnpt hà nội giá siêu rẻ. Dịch vụ gphone không dây là điện thoại đầu số cố định được sử dụng như sim di động vinaphone và sử dụng sóng vinaphone, vì vậy khi sử dụng dịch vụ này quý khách có thể di chuyển đi toàn quốc mà vẫn có thể nghe gọi và nhắn tin được như bình thường.

DANH SÁCH BẢNG SỐ GPHONE VÀ ĐTCĐ HIỆN CÒN

STT Sim Gphone Mạng Giá bán Tính năng Cam kết cước

GPhone Hà Nội:

O243.995.6688 - O944.12.8338 - O94.848.3668

1 024 8585 5669 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
2 0243 9919 866 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
3 0243 9919 886 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
4 024 3991 9168 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
5 024 3913 6669 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
6 0243 918 3368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
7 0243 918 3899 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
8 0243 918 5689 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
9 0243 918 6989 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
10 024 3997 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
11 024 3992 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
12 024 8589 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
13 024 3992 5992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
14 024 3995 1995 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
15 024 3992 8992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
16 024 3997 2997 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
17 024 3997 8997 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
18 024 3991 5991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
19 024 3991 7991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
20 024 3991 8991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
21 024 3992 7992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
22 024 3999 1858 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
23 024 3991 3839 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
24 024 3991 8368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
25 024 3996 5368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
26 024 3995 9368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
27 024 3992 5368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
28 024 3997 5886 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
29 024 8589 2686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
30 024 3999 5958 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
31 024 3992 2858 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
32 024 3991 2686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
33 02485 886 369 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
34 02485 886 989 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
35 0243 999 8869 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
37 0243 991 9998 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
38 0243 919 1213 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
39 0243 9191 959 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
40 024 8585 5589 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
41 024 3996 1102 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
42 0243 991 1929 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
43 0243 991 1990 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
44 0243 991 1992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
45 0243 991 1994 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
46 0243 991 1995 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
47 0243 991 1996 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
48 0243 991 1997 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
49 0243 991 1998 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
50 024 3917 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
51 024 3991 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
52 024 3995 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
53 024 3996 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
54 024 3997 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
55 024 3991 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
56 024 3992 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
57 024 3996 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
58 024 3997 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
59 024 3998 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
60 0243 9999 190 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
61 0243 9999 192 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
62 0243 9999 193 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
63 0243 9999 194 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
64 0243 9999 225 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
65 0243 9999 226 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
66 0243 9999 233 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
67 0243 9999 238 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
68 0243 9999 239 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
69 0243 9999 665 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
70 0243 9999 822 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
71 0243 9999 833 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
72 0243 9999 855 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
73 0243 9999 335 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
74 0243 9999 356 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
75 0243 9999 357 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
76 0243 9999 358 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
77 0243 9999 359 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
78 0243 9999 256 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
79 0243 9999 257 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
80 0243 9999 258 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
81 0243 9999 259 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
82 02485 888 988 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
83 024 3995 1369 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
84 024 3998 1368 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
85 02439 169 269 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
86 024 3995 4995 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
87 024 3996 3997 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
88 024 3997 3998 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
89 02439 123 989 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
90 024 3997 3993 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
91 024 3998 2992 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
92 024 3997 9292 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
93 024 3990 3663 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
94 024 3992 3663 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
95 024 3990 6336 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
96 024 3998 7997 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
97 024 3992 7997 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
98 024 3996 7997 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
99 02485 88 7997 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
100 024 3990 0990 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
101 024 8589 8338 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
102 0243 913 8338 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
103 02439 165 888 GPhone 3.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Cam kết 200k tháng x 8 tháng
104 02439 013 999 GPhone 4.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Cam kết 200k tháng x 4 tháng
105 0243 995 6688 GPhone 8.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Cam kết 300k tháng x 9 tháng
106 02485 888 444 GPhone 8.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Cam kết 400k tháng x 4 tháng
107 0243 91 45678 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
108 02439 197 197 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
109 0243 912 6789 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
110 0243 918 6789 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết

SỐ CỐ ĐỊNH CÓ DÂY VNPT HÀ NỘI:

O243.352.9999 - O243.995.6688 - O944.12.8338 - O9.4848.3668

1 0243 3993 888 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 200k tháng x 12 tháng
2 02438 212 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 200k tháng x 12 tháng
3 02438 236 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 200k tháng x 12 tháng
4 02432 383 383 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 6 tháng
5 0243 396 6868 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 300k tháng x 6 tháng
6 0243 379 3333 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 12 tháng
7 0243 352 3333 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 12 tháng
8 02433 233 233 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 12 tháng
9 02438 586 586 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 12 tháng
10 02436 988 988 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 12 tháng
11 02433 81 82 83 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 12 tháng
12 02438 80 80 80 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 12 tháng
13 02433 922 922 ĐTCĐ 10.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Không cam kết
14 02433 989 989 ĐTCĐ 10.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Không cam kết
16 0243 352 9999 ĐTCĐ 39.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Không cam kết

Thủ tục và giấy tờ để đăng ký mua sim Gphone vnpt Hà Nội

- Đối với cá nhân chỉ cần có GPKD chụp hình gửi qua zalo và thông tin địa chỉ báo cước ở Hà Nội + số điện thoại di động liên hệ.

- Đối với doanh nghiệp cần có GPKD photo và hợp đồng đóng mộc, chữ ký người đại diện + địa chỉ báo cước + số di động báo cước.

- Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, sẽ được vào tên chính chủ trước khi đi giao sim để quý khách hàng yên tâm.

Thời gian giao sim gphone Vnpt tại Hà Nội sau khi đặt mua

- Quý khách hàng lựa chọn được số gphone ứng ý, gửi giấy tờ để chúng tôi vào tên chính chủ sau đó sẽ giao tại nơi trong thời gian sớm nhất 1h-2h.

- Thời gian giao có thể theo hẹn của của khách hàng sao cho đảm bảo công việc thuận lợi nhất.

==> Tặng ngay phôi sim di động gphone lắp mọi máy điện thoại khi lựa chọn số theo danh sách trên. Hỗ trợ sang tên chính chủ miễn phí sau đó mới đi giao sim để đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Mọi nhu cầu quý bạn và các vị vui lòng liên hệ O948 483 668 hoặc O944 128 338 để được hỗ trợ. 

 

Avio A27 | Điện Thoại Gphone Di Động Avio A27 2 Sim 2 Sóng Online

Xin giới thiệu tới quý khách hàng máy gphone di động Avio A27 đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Gphone Vnpt ra đời từ đầu năm 2009 và được đông đảo khách hàng đón nhận, sử dụng cho tới ngày nay.

Chuyển Đổi Sim GPhone STK Lắp Máy Bàn, Máy Avio A27 Sang Lắp Di Động

Sim Gphone đang được xem là một sản phẩm rất có lợi và cực kì cần thiết cho các tổ chức, công ty, doanh nghiệp trong cả nước. Khi bị mất sim, mất máy thì quý khách chắc hẳn cần dịch vụ làm lại sim gphone uy tín, nhanh chóng để tiếp tục công việc của mình.

Chuyên Mua Bán, Trao Đổi Sim GPhone VNPT Đồng Nai, Sim GPhone Nano

Bán sim trắng Gphone đời đầu tại Đồng Nai và các tỉnh miền trung, miền nam, mới tinh nguyên vỉ giá 850 K/ 1 sim ( sim dùng được cho các loại máy di động phổ biến nhất hiện nay, có sẵn nano sim, micro sim nên lắp iphone, samsung, sony, lg..HTC...) đều ok hết.

Địa Chỉ Bán Sim Gphone VNPT Giá Rẻ, Số Sim Gphone Lắp Di Động

Mạng điện thoại cố định không dây Gphone là dịch vụ đáng tự hào của VNPT bởi dịch vụ này mang đến lợi ích thiết thực và tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho nhiều đối tượng khách hàng.

Điện Thoại Cố Định Không Dây Gphone VNPT Dạng Dùng Sim Lắp Di Động

GPhone là điện thoại cố định không dây do VNPT TP.Hồ Chí Minh cung cấp. Đây là điện thoại được cung cấp tại các khu vực có vùng phủ sóng của mạng di động Vinaphone trên hạ tầng GSM.

ETS3023+ | Máy Gphone Để Bàn Huwaei ETS3023+ Giá Rẻ Dùng Sim STK

Xin gửi tới quý khách hàng mẫu máy gphone để bàn lắp sim gphone sử dụng mọi chức năng nghe, gọi, nhắn tin như bình thường. Máy điện thoại bàn sử dụng sim gphone hay còn gọi là điện thoại không dây gphone vnpt.

Sim Gphone VNPT Đời Đầu Lắp ĐTDĐ, Sử Dụng Toàn Quốc, Số Đẹp Giá Rẻ

Cước gọi nội mạng của mạng điện thoại Gphone của VNPT tính theo từng phút, mỗi phút là 200 đồng. Đối với cước gọi ngoại mạng Gphone của VNPT thì cước gọi tính theo giây với 6 giây đầu tiên có mức phí riêng, sau đó từng mỗi giây được tính riêng.

Sim Gphone VNPT Là Gì? Giới Thiệu Điện Thoại Cố Định Không Dây Gphone

Gphone là gói dịch vụ thuê bao mạng điện thoại của nhà mạng VNPT dành cho điện thoại cố định nhưng không cần sử dụng đến dây cáp nối thiết bị điện thoại.

Sim Gphone VNPT Lắp Mọi Điện Thoại Di Động, Có Sẵn Sim Nano, Micro

Gphone là hình thức dạng sim của điện thoại bàn, co thể lắp vào điện thoại di động và có đủ hết các chức năng của sim di động thông thường.

Sim Nano Gphone, Sim Micro Gphone Mạch Nhỏ Lắp Mọi Điện Thoại Di Động

Sim phôi trắng Gphone là loại sim có tính năng add số điện thoại có sẵn và có thể dùng cho nhiều loại điện thoại khác nhau.

Tại Sao Nên Sử Dụng Sim Gphone? Lợi Ích Số Gphone Mang Lại!!!

Ngay từ khi ra mắt, dịch mạng điện thoại cố định không dây Gphone đã được người sử dụng quan tâm và ưa chuộng sử dụng. Cho đến nay, dịch vụ điện thoại cố định không dây Gphone của VNPT đã phát triển hệ thống chi nhánh trên toàn quốc với nhiều ưu đãi, khuyến mãi đặc biệt.

Ưu Điểm, Lợi Ích Khi Sử Dụng Sim Gphone VNPT Mang Lại Cực Ký Lớn

Sim Gphone là loại Sim sử dụng cho mạng điện thoại cố định không dây do nhà mạng VNPT phát hành. Loại thuê bao này ứng dụng công nghệ GSM và nhà mạng VNPT là hãng tiên phong đem công nghệ này đến Việt Nam.
TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ LẮP MỚI VNPT

O942.489.689

O944.128.338

O948.483.668

O917 136 368

---------

- Quý khách chỉ cần nhắn tin Tên và Địa chỉ lắp đặt đến số 0944 12 8338 sẽ được gọi lại tư vấn sau 5 phút.

- Chúng tôi chỉ hỗ trợ đăng ký lắp đặt mới, mọi nhu cầu báo hỏng, hỗ trợ kỹ thuật vui lòng gọi phía dưới.

BÁO HƯ, BẢO HỎNG DỊCH VỤ VNPT

Hà Nội: 024.800.126

TPHCM: 028.800.126

KHUYẾN MÃI CẬP NHẬT MỚI NHẤT
ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG WIFI VNPT

vnpt

vnpt

LIÊN KẾT BẠN NÊN XEM

Máy gphone để bàn

Phôi sim trắng gphone