Tongdaivnpt.com.vn - Sim gphone vnpt tphcm đầu 0283 lắp vào mọi loại di động và mang đi lại dùng toàn quốc vô tư, thoải mái mà không lo mất sóng, cước gọi vô cùng rẻ, tiết kiệm chi phí cho bạn. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp trên thị trường các thuê bao gphone mới tại HCM và Hà Nội. Dù bạn ở bất kỳ đâu đều có thể mua được số gphone vnpt này để sử dụng. 

DANH SÁCH SỐ GPHONE VÀ ĐTCĐ VNPT TPHCM

STT Danh sách số Mạng Giá bán Thông tin Tình trạng

HOTLINE:

O942277666 - O917 136 368

1 (028) 3539 1368 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
2 (028) 3606 1368 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
3 (028) 3887 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
4 (028) 3889 1008 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
5 (028) 3944 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
6 (028) 3880 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
7 (028) 3882 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
8 (028) 3884 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
9 (028) 3885 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
10 (028) 3893 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
11 (028) 3937 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
12 (028) 3968 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
13 (028) 3539 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
14 (028) 3887 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
15 (028) 3889 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
16 (028) 3537 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
17 (028) 3878 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
18 (028) 3880 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
19 (028) 3882 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
20 (028) 3884 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
21 (028) 3885 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
22 (028) 3893 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
23 (028) 3937 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
24 (028) 35 366 766 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
25 (028) 35 099 199 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
26 (028) 35 099 499 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
27 (028) 35 099 599 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
28 (028) 35 099 699 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
29 (028) 3539 1168 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
30 (028) 3880 1168 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
31 (028) 3882 1168 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
32 (028) 3885 1168 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
33 (028) 39 179 180 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
34 (028) 3606 6686 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
35 (028) 3606 6689 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
36 (028) 3893 6668 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
37 (028) 3944 6668 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
38 (028) 3888 19XX Năm sinh còn nhiều 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
39 (028) 3880 0368 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
40 (028) 3893 3398 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
41 (028) 3893 4569 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
42 (028) 36 069 699 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
43 (028) 3888 0283 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
44 (028) 3878 3686 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
45 (028) 3503 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
46 (028) 3537 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
47 (028) 3606 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
48 (028) 3608 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
49 (028) 3880 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
50 (028) 3880 8998 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
51 (028) 3882 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
52 (028) 3885 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
53 (028) 3890 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
54 (028) 3893 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
55 (028) 3944 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
56 (028) 3606 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
57 (028) 35 011 088 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
58 (028) 3539 9688 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
59 (028) 3509 3979 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
60 (028) 3888 6090 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
61 (028) 3890 6090 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
62 (028) 3890 0098 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
63 (028) 3539 1179 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
64 (028) 3606 3336 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
65 (028) 396 82228 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
66 (028) 3500 6686 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
67 (028) 3506 6866 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
68 (028) 3606 6866 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
69 (028) 387 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
70 (028) 3880 3338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
71 (028) 3885 3338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
72 (028) 3937 3338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
73 (028) 3893 3389 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
74 (028) 3889 9388 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
75 (028) 3885 6686 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
76 (028) 3606 6099 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
77 (028) 389 34568 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
78 (028) 3893 9593 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
79 (028) 39 18 18 19 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
80 (028) 3893 9596 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
81 (028) 35 399 599 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
82 (028) 3893 9598 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
83 (028) 3893 9599 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
84 (028) 3900 3922 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
85 (028) 3900 3933 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
86 (028) 353 96669 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
87 (028) 353 93339 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
88 (028) 387 85558 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
89 (028) 350 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
90 (028) 387 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
91 (028) 350 89998 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
92 (028) 3900 3955 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
93 (028) 3900 3977 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
94 (028) 3506 6088 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
95 (028)36 01 03 06 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
96 (028)36 005 006 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
97 (028)36 139 169 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
98 (028) 3900 8998 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
99 (028) 35 234566 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
100 (028) 35 234569 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
101 (028) 35 234588 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
102 (028) 35 234599 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
103 (028) 3909 0009 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
104 (028)38 808 909 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
105 (028) 3611 3622 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
106 (028)36 012 678 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
107 (028)39 012 678 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
108 (028)35 012 678 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
109 (028)36 012 789 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
110 (028) 3501 3579 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
111 (028) 3900 3911 GPhone HCM 4.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
112 (028) 3900 3988 GPhone HCM 4.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
113 (028)36 088 688 GPhone HCM 4.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
114 (028)35 088 688 GPhone HCM 4.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
115 (028) 3549 6989 GPhone HCM 5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
116 (028) 3884 7788 GPhone HCM 6 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
117 (028)38 789 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
118 (0283) 8787 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
119 (0283) 6060 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
120 (028)36 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
121 (028)35 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
122 (028)39 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
123 (028) 3539 5979 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
124 (028) 350 66 999 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
125 (028) 3885 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
126 (028) 3885 6688 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
127 (028) 3503 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
128 (028) 3505 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
129 (028) 3880 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
130 (028) 3944 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
131 (028) 3884 3886 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
132 (028) 3606 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
133 (028) 3887 3888 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
134 (028) 38 933 999 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
135 (028) 36066 888 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
136 (028) 3893 0000 GPhone HCM 13 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
137 (028) 3937 0000 GPhone HCM 13 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
138 (028) 3968 0000 GPhone HCM 13 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
139 (028) 3606 0000 GPhone HCM 13 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
140 (028)39 131 888 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
141 (028)39 121 888 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
142 (028)39 136 888 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
143 (028)39 138 999 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
144 (028) 3888 3388 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
145 (028) 3888 3838 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
146 (028) 3606 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
147 (028) 3893 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
148 (028) 3503 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
149 (028) 3880 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
150 (028) 3882 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
151 (028) 3890 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
152 (028) 3912 7777 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
153 (028) 3606 7777 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
154 (028) 3611 6789 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
155 (028) 3912 6789 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
156 (028) 3523 5555 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
157 (028) 389 34567 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
158 (028)36 111 333 GPhone HCM 22 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
159 (028)36 03 03 03 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
160 (028)39 136 136 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
161 (028) 3908 8999 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
162 (028) 3900 8999 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
163 (028) 388 45678 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
164 (028)36 10 10 10 GPhone HCM 22 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
165 (028) 389 00000 GPhone HCM 22 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
166 (028) 388 00000 GPhone HCM 22 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
167 (028) 3900 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
168 (028) 3611 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
169 (028) 3893 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
170 (028) 3539 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
171 (028) 3889 3889 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
172 (028) 3611 3333 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
173 (028) 36 112233 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
174 (028) 3900 3333 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
175 (028) 3912 3333 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
176 (028) 3612 3333 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
177 (028) 3523 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
178 (028) 3503 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
179 (028) 3603 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
180 (028) 3885 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
181 (028) 3890 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
182 (028) 3893 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
183 (028) 3884 9999 GPhone HCM 32 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
184 (028) 360 11111 GPhone HCM 32 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
185 (028) 39 12 12 12 GPhone HCM 33 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
186 (028)39 000 111 GPhone HCM 25 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
187 (028)39 000 666 GPhone HCM 25 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
188 (028) 36 111 888 GPhone HCM 29 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
189 (028) 36 111 999 GPhone HCM 29 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
190 (028)35 012 345 GPhone HCM 29 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
191 (028)39 07 07 07 GPhone HCM 32 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
192 (028)39 09 09 09 GPhone HCM 35 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc

SỐ CÓ DÂY VNPT HCM:

O942277666 - O917 136 368

1 (028) 3915 3939 Số cố định có dây 9 triệu Không cam kết TP.HCM
2 (028)38 116 117 Số cố định có dây 9 triệu Không cam kết TP.HCM
3 (028) 38 456 888 Số cố định có dây 15 triệu Cam kết 220k TP.HCM
4 (028) 3822 6789 Số cố định có dây 15 triệu Cam kết 350k TP.HCM
5 (028) 3888 8889 Số cố định có dây 20 triệu Cam kết 350k TP.HCM
6 (028) 3511 7777 Số cố định có dây 18 triệu Cam kết 550k TP.HCM
7 (028) 3930 7777 Số cố định có dây 18 triệu Cam kết 330k TP.HCM
8 (028) 3843 7777 Số cố định có dây 18 triệu Cam kết 330k TP.HCM
9 (028) 3838 3858 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
10 (028) 3838 3898 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
11 (028) 3838 6898 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
12 (028)3 765 4321 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
13 (028) 355 33333 Số cố định có dây 25 triệu Cam kết 550k TP.HCM
14 (028) 38 555 666 Số cố định có dây 25 triệu Cam kết 550k TP.HCM
15 (028) 39 77 88 99 Số cố định có dây 30 triệu Cam kết 550k TP.HCM
16 (028) 38 33 88 99 Số cố định có dây 25 triệu Cam kết 550k TP.HCM
17 (028) 38 123456 Số cố định có dây 50 triệu Không cam kết TP.HCM
18 (028) 39 119 119 Số cố định có dây 60 triệu Không cam kết TP.HCM
19 (028) 39 111 999 Số cố định có dây 79 triệu Không cam kết TP.HCM
20 (028) 39 16 16 16 Số cố định có dây 45 triệu Không cam kết TP.HCM
21 (028) 382 99999 Số cố định có dây 59 triệu Cam kết 550k TP.HCM
22 (028) 39 168 168 Số cố định có dây 79 triệu Không cam kết TP.HCM
23 (028) 39 333 333 Số cố định có dây 299 triệu Không cam kết TP.HCM
24 (028) 35 888 888 Số cố định có dây 399 triệu Không cam kết TP.HCM
25 (028)38 485 868 Số cố định có dây 499 triệu Không cam kết TP.HCM

 

Thủ tục, giấy tờ cần để đăng ký gphone Vnpt HCM

+ Quý khách hàng lựa chọn được số OK, vui lòng kết bạn qua zalo 0942 489 689 hoặc 0917 136 368 để gửi CMTND hoặc GPKD cùng 1 số thông tin để làm thủ tục vào tên chính chủ số đó.

+ Cá nhân chỉ cần gửi CMTND, địa chỉ báo cước, số di động báo cước.

+ Cá nhân cần gửi GPKD, địa chỉ báo cước, số di động báo cước.

Thời gian đăng ký và giao sim gphone vnpt hcm

+ Các khách hàng mua số gphone ở ngay trong tphcm sẽ được giao sớm nhất trong ngày sau khi vào tên chính chủ.

+ Khách ở tỉnh sẽ được vào tên và gửi COD hoặc khách hàng nhờ người quen tại HCM nhận hộ.

+ Thời gian giao sim sẽ theo yêu cầu của quý khách hàng sao cho thuận lợi nhất.

==> Cập nhật list gphone hcm theo ngày nên các bạn thoải mái lựa chọn khô số đa dạng, số đẹp giá rẻ. Liên hệ ngay 0942 489 689 để được check số và đặt mua. 

 

Avio A27 | Điện Thoại Gphone Di Động Avio A27 2 Sim 2 Sóng Online

Xin giới thiệu tới quý khách hàng máy gphone di động Avio A27 đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Gphone Vnpt ra đời từ đầu năm 2009 và được đông đảo khách hàng đón nhận, sử dụng cho tới ngày nay.

Chuyển Đổi Sim GPhone STK Lắp Máy Bàn, Máy Avio A27 Sang Lắp Di Động

Sim Gphone đang được xem là một sản phẩm rất có lợi và cực kì cần thiết cho các tổ chức, công ty, doanh nghiệp trong cả nước. Khi bị mất sim, mất máy thì quý khách chắc hẳn cần dịch vụ làm lại sim gphone uy tín, nhanh chóng để tiếp tục công việc của mình.

Chuyên Mua Bán, Trao Đổi Sim GPhone VNPT Đồng Nai, Sim GPhone Nano

Bán sim trắng Gphone đời đầu tại Đồng Nai và các tỉnh miền trung, miền nam, mới tinh nguyên vỉ giá 850 K/ 1 sim ( sim dùng được cho các loại máy di động phổ biến nhất hiện nay, có sẵn nano sim, micro sim nên lắp iphone, samsung, sony, lg..HTC...) đều ok hết.

Địa Chỉ Bán Sim Gphone VNPT Giá Rẻ, Số Sim Gphone Lắp Di Động

Mạng điện thoại cố định không dây Gphone là dịch vụ đáng tự hào của VNPT bởi dịch vụ này mang đến lợi ích thiết thực và tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho nhiều đối tượng khách hàng.

Điện Thoại Cố Định Không Dây Gphone VNPT Dạng Dùng Sim Lắp Di Động

GPhone là điện thoại cố định không dây do VNPT TP.Hồ Chí Minh cung cấp. Đây là điện thoại được cung cấp tại các khu vực có vùng phủ sóng của mạng di động Vinaphone trên hạ tầng GSM.

ETS3023+ | Máy Gphone Để Bàn Huwaei ETS3023+ Giá Rẻ Dùng Sim STK

Xin gửi tới quý khách hàng mẫu máy gphone để bàn lắp sim gphone sử dụng mọi chức năng nghe, gọi, nhắn tin như bình thường. Máy điện thoại bàn sử dụng sim gphone hay còn gọi là điện thoại không dây gphone vnpt.

Sim Gphone VNPT Đời Đầu Lắp ĐTDĐ, Sử Dụng Toàn Quốc, Số Đẹp Giá Rẻ

Cước gọi nội mạng của mạng điện thoại Gphone của VNPT tính theo từng phút, mỗi phút là 200 đồng. Đối với cước gọi ngoại mạng Gphone của VNPT thì cước gọi tính theo giây với 6 giây đầu tiên có mức phí riêng, sau đó từng mỗi giây được tính riêng.

Sim Gphone VNPT Là Gì? Giới Thiệu Điện Thoại Cố Định Không Dây Gphone

Gphone là gói dịch vụ thuê bao mạng điện thoại của nhà mạng VNPT dành cho điện thoại cố định nhưng không cần sử dụng đến dây cáp nối thiết bị điện thoại.

Sim Gphone VNPT Lắp Mọi Điện Thoại Di Động, Có Sẵn Sim Nano, Micro

Gphone là hình thức dạng sim của điện thoại bàn, co thể lắp vào điện thoại di động và có đủ hết các chức năng của sim di động thông thường.

Sim Nano Gphone, Sim Micro Gphone Mạch Nhỏ Lắp Mọi Điện Thoại Di Động

Sim phôi trắng Gphone là loại sim có tính năng add số điện thoại có sẵn và có thể dùng cho nhiều loại điện thoại khác nhau.

Tại Sao Nên Sử Dụng Sim Gphone? Lợi Ích Số Gphone Mang Lại!!!

Ngay từ khi ra mắt, dịch mạng điện thoại cố định không dây Gphone đã được người sử dụng quan tâm và ưa chuộng sử dụng. Cho đến nay, dịch vụ điện thoại cố định không dây Gphone của VNPT đã phát triển hệ thống chi nhánh trên toàn quốc với nhiều ưu đãi, khuyến mãi đặc biệt.

Ưu Điểm, Lợi Ích Khi Sử Dụng Sim Gphone VNPT Mang Lại Cực Ký Lớn

Sim Gphone là loại Sim sử dụng cho mạng điện thoại cố định không dây do nhà mạng VNPT phát hành. Loại thuê bao này ứng dụng công nghệ GSM và nhà mạng VNPT là hãng tiên phong đem công nghệ này đến Việt Nam.
TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ LẮP MỚI VNPT

O942.489.689

O917.136.368

O948.483.668

---------

- Quý khách chỉ cần nhắn tin Tên và Địa chỉ lắp đặt đến số 0944 12 8338 sẽ được gọi lại tư vấn sau 5 phút.

- Chúng tôi chỉ hỗ trợ đăng ký lắp đặt mới, mọi nhu cầu báo hỏng, hỗ trợ kỹ thuật vui lòng gọi phía dưới.

BÁO HƯ, BẢO HỎNG DỊCH VỤ VNPT

Hà Nội: 024.800.126

TPHCM: 028.800.126

KHUYẾN MÃI CẬP NHẬT MỚI NHẤT
ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG WIFI VNPT

vnpt

vnpt

LIÊN KẾT BẠN NÊN XEM

Máy gphone để bàn

Phôi sim trắng gphone